icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Dans

Ensemble piece exhume buried cries / Beauty love / Reanimate the dead

Khadija El Kharraz Alami
Ensemble piece exhume buried cries / Beauty love / Reanimate the dead
Wijk
Binnenstad
Bezoek website
Favorieten
Voeg toe aan jouw agenda

Voor haar nieuwste creatie gaat Khadija El Kharraz Alami op zoek naar de wereld van haar voorouders. Met dans, zang, muziek, gebruiken, rituelen en tradities maakt ze delen van zichzelf wakker die ze anders niet zou hebben ontmoet, delen die uiteindelijk verloren zouden zijn gegaan.

Ensemble piece exhume buried cries 
Ensemble piece exhume buried cries is een mythe over een volk, el Hayawan*, el Ghoul*, Shjema T’wila* die geheel hun eigen rit­me vol­gen, zich niet vol­le­dig iden­ti­fi­ce­ren met één idee of cul­tuur noch zich ste­vig ver­zet­ten tegen het beken­de. Ze bestaan en bewe­gen in een paral­lel­le wereld met ons. Ze zijn niet zeker van de din­gen in onze wereld, ze zijn zeker van de din­gen in hun dimen­sies en delen ze graag met onze wereld. Ze bewe­gen zich tege­lij­ker­tijd in ver­le­den, heden, toe­komst de ver­beel­ding in.* el Hayawan zijn wezens * el Ghoul ​is “boze” geest * Shjema T’wila zijn hoge bomen

Beauty Love
Voor deze cre­a­tie hangt El Kharraz Alami veel in de omge­vin­gen waar haar voor­ou­ders bewo­gen en ver­ble­ven. Ze laat zich onder­dom­pe­len in de dans, zang, muziek, gebrui­ken, schaars­te, delen, ritu­e­len en tra­di­ties om kan­ten van zich­zelf aan te wak­ke­ren die ze anders niet meer ont­moet en moge­lijk ver­lo­ren gaan.

Reanimate the dead
Wat is gedwon­gen begra­ven en nog onont­dekt en heeft geen ruim­te gekre­gen om zich in vrij­heid te ontwik­ke­len? Hoe klinkt, ziet, beweegt en wat ver­telt het wan­neer we het weer in leven roepen? 

Dagen en tijden

woensdag 14 februari 2024
20:15
€ 12,50 - 19,50
Normaal € 19,50
Omhoog