Tentoonstellingen

Het echtpaar Bauer

Favorieten
Het echtpaar Bauer
Wijk
Binnenstad
Bezoek website

De Hagenaar Marius Bauer (1867-1932) was in zijn jonge jaren een actief lid van het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio; daarna werd hij vooral bekend door zijn etsen, aquarellen en schilderijen met oosterse onderwerpen, geïnspireerd onder meer door zijn vele reizen met echtgenote Jo naar India, Nederlands-Indië en Noord-Afrika. Onderbelicht bleef tot nu toe Marius Bauer als illustrator van boeken, waaronder de Vertellingen van 1001-nacht en de Bijbel. In die leemte wordt voorzien in deze expositie.

Jo Bauer-Stumpff (1873-1964) behoorde tot de groep deftige schilderessen, die bekend is geworden als De Amsterdamse Joffers.

Adriaan Venema typeert de Joffers aldus in zijn belangrijke boek over De Joffers: ‘’Op hun ateliers werkten ze vlijtig verder, voornaam en ambachtelijk. Ze zijn de voornaamste vertegenwoordigers geweest, tot het einde van hun dagen, van een nabloei van het impressionisme en wars van elke twintigste-eeuwse stroming.” Tevens noemt Venema “de aandacht die ze hadden voor een tot dan tamelijk verwaarloosd onderdeel van de schilderkunst: het stilleven”. Tenslotte nog één citaat: “Veel te danken hebben de Joffers zeker aan Thérèse Schwartze (1851-1911), reden om de expositie over de Joffers met haar te starten. Wie waren De Joffers? In alfabetische volgorde: Lizzy Ansingh, Jo Bauer-Stumpff, Ans van den Berg, Nelly Bodenheim, Marie van Regteren Altena, Coba Ritsema, Sorella, Jacoba Surie en Betsy Westendorp-Osieck.

De expositie omvat een veertigtal werken, voornamelijk schilderijen, alsmede door Nelly Bodenheim gemaakte kinderboeken, en diverse andere boeken.

Dagen en tijden

24 juli 15 augustus
Maandag -
Dinsdag
12:00 – 17:00
Woensdag
12:00 – 17:00
Donderdag
12:00 – 17:00
Vrijdag
12:00 – 17:00
Zaterdag
12:00 – 17:00
Zondag
12:00 – 17:00
Het café-restaurant is geopend van dinsdag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur.