Voorstelling

Lies Pauwels - Do The Calimero

Favorieten
Lies Pauwels - Do The Calimero foto: muziektheater LOD
Wijk
Binnenstad
Bezoek website

Lies Pauwels toont in Do the Calimero carnaval als ultieme metafoor voor ons mens-zijn. Een uitlaatklep, een volksfeest, een overgangsritueel ook, een ode aan het zuipen en het flirten, aan het dansen en het knokken. Een muziektheatervoorstelling over het eeuwige zoeken naar de grenzen van het (on)betamelijke.

Over Do the Calimero

Do the Calimero gaat op zoek naar wat misschien wel de meest fundamentele drijfveer voor de mens is: de onweerstaanbare drang om te ontsnappen. Om weg te vluchten uit de systemen, de regels, de afgebakende wereld die we zelf hebben geconstrueerd. Een viering van de zonde. En omdat geen mens zonder zonde is, wordt het een groot feest waar iedereen bij hoort.

Lies Pauwels’ nieuwe creatie gaat op zoek naar de echte betekenis achter dit soort rituelen, waarin mensen vluchten voor het alledaagse, en dit slechts gedurende een korte, afgebakende periode. Daarna gaat het leven terug zijn gewone gang, loopt iedereen weer in het gareel. Daarin schuilt ook de paradox: carnaval is een afgesproken, begrensde vorm van ongehoorzaamheid en onbetamelijkheid, beheerste onbeheerstheid. Al lijkt ook dat vandaag de dag relatief te zijn, in een tijdsgewricht waarin waarheid en geloofwaardigheid zo erg onder vuur liggen.

“Ik heb een bijna reflexmatige gewoonte om kritisch naar de norm te kijken.”
Lies Pauwels, regisseur

Dagen en tijden

woensdag 1 juni
20:15
€ 20,00 - € 27,50
donderdag 2 juni
20:15
€ 20,00 - € 27,50