Monumenten

Grondwetbank

Hofplaats, 2511 DD Den Haag
Favorieten
Grondwetbank
Entree
Gratis
Favorieten

De grondwetbank op de Hofplaats is een monument ter nagedachtenis aan de stichting van de Nederlandse Grondwet. Het monument heeft de vorm van een 45 meter lange zitbank van glad marmer waarop de tekst is aangebracht van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

Tekst op de grondwetbank
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." - artikel 1 Nederlandse Grondwet