icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Galeries

Haagse Kunstkring

Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag
Haagse Kunstkring
Vandaag
-
Woensdag
12:00 – 17:00
Donderdag
12:00 – 17:00
Vrijdag
12:00 – 17:00
Zaterdag
12:00 – 17:00
Zondag
13:00 – 17:00
Museum genre
Kunst
Contact
070 364 7585
Favorieten
Haagse Kunstkring

De Haagse Kunstkring is een vereniging van kunstenaars en kunstliefhebbers die in haar geschiedenis drie eeuwen met elkaar verbindt. Al 130 jaar organiseert de Kring een veelheid van activiteiten: tentoonstellingen, concerten, lezingen, boekpresentaties, voorstellingen, workshops, excursies, ledenborrels, de maandelijkse aanschuifmaaltijd.

Aan professionele kunstenaars biedt de Haagse Kunstkring op de Denneweg een ontmoetingsplek, podium of expositieruimte en een stimulerende omgeving. Zij ontmoeten collega's uit dezelfde of andere kunstdisciplines, wisselen met hen van gedachten en inspireren elkaar. Zo is de Kunstkring van oudsher een broedplaats en podium voor vernieuwing en experiment, een productiehuis dat stimuleert, organiseert en ruimte biedt. Daarnaast biedt de Haagse Kunstkring een platform voor gesprekken met kunstlievende leden en andere belangstellenden.

Kruisbestuiving en cross-over

De Haagse Kunstkring heeft vier afdelingen: Beeldende Kunst; Design en Architectuur; Letteren, Theater en Film; Muziek.

Het werk van kunstenaars die lid willen worden, wordt getoetst op kwaliteit en professionaliteit. Kunstvormen zijn vrij en gaan regelmatig over de grenzen van de 'eigen' discipline heen. De Haagse Kunstkring heeft hierin vaak een voortrekkersrol vervuld: zij bevordert bewust de kruisbestuiving van verschillende kunstvormen. Met enige regelmaat wordt een cross-over manifestatie georganiseerd.

Omhoog