icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Koning Willem Alexander in gouden koets

Koning meldt: 'Gouden Koets blijft geparkeerd, totdat Nederland er klaar voor is.'

Tot die tijd rijdt de Glazen Koets op Prinsjesdag.

13 jan 2022

Tekst: Ferdinand Korff de Gidts

Favorieten

Het koningspaar zal de komende jaren tijdens Prinsjesdag wuiven vanuit de Glazen Koets. Vandaag meldt Koning Willem-Alexander dat de Gouden Koets niet terugkeert totdat Nederland er klaar voor is. In een speciale videoboodschap licht Zijne Majesteit de Koning zijn besluit over het gebruik van de Gouden Koets toe.

Omhoog