icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Openstelling Binnenhof

Spannend! Grafkelder met resten van grafkisten gevonden op Binnenhof.

Wat zou er nog meer op het Binnenhof verscholen liggen?

13 sep 2023

Tekst: Ferdinand Korff de Gidts

Favorieten

Tijdens archeologisch onderzoek bij de voormalige Hofkapel op het Binnenhof is gister een verrassende ontdekking gedaan: er is een grafkelder met grafkistenresten gevonden. Oorspronkelijk werd verwacht dat de vloer en de kelderwand voornamelijk zand en puin zouden bevatten. Om meer te weten te komen over de structuur van de wanden en ruimtes onder de vloer, werden gaten geboord en met camera's verkend. Bij het eerste gat aan de oostkant van de Hofkapel werd direct een gemetselde laag ontdekt, die leidde naar een holle ruimte met een complete grafkelder en grafkistenresten. 

Bij een ander gat, dit keer in de kelderwand van een naastgelegen kelder, werd in een holle ruimte een grafzerk gevonden, met de naam daarop van Maria, weduwe van Mr. Vincent Cornelisz Van Mierop, thesaurier-generaal van de keizerlijke domeinen, die in 1556 is overleden. Alle vondsten van het onderzoek worden geanalyseerd en gedocumenteerd en over ongeveer twee jaar gepresenteerd. 

Omhoog