icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Badderende koolmees in Den Haag

Spot jij een Haagse vogel?

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling!

25 jan 2024

Foto: Haagse Groen Tekst: Sophie Meyer

Favorieten

Hoeveel tuinvogels telt onze stad? Meten is weten. Doe op 26 t/m 28 januari 2024 mee met de Nationale Tuinvogeltelling. Dankzij een jaarlijkse telling kan gekeken worden hoe het met de vogels in Den Haag gaat en kunnen Haagse natuur organisaties zoals Staatsbosbeheer beter helpen en beschermen.

Facts:

  • In 2023 deden in Den Haag 1.972 mensen mee met de Nationale Tuinvogeltelling
  • Telling 23.678 tuinvogels
  • De koolmees werd het meest geteld in Den Haag
  • Gevolgd door kauw en de houtduif
  • Onderaan de Haagse Top-10 staat de huismus (terwijl die landelijk juist het meest geteld is)
  • In heel Nederland deden 2.029.304 mensen mee en telden 139.943 tuinvogels

Wist je dat?
Den Haag heeft veertien vogelrustgebieden. Dit zijn kraamkamers in het broedseizoen en logeerplekken voor wintergasten of trekvogels. Ook kan je ieder jaar een kijkje nemen in de nestkasten van uilen, ooievaars en slechtvalken via de site van Dunea.

Wil je ook wat betekenen voor de vogels in Den Haag? Check op haagsgroen tips voor een vogelvriendelijke tuin of balkon en meer informatie over de Nationale Tuinvogeltelling.

Omhoog