icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
HTM Bus

Time to party: nachtbussen van HTM gaan weer rijden!

Álle nachtbussen vanaf april weer op de vrijdagen en zaterdagen op de weg

18 jan 2024

Foto: HTM Tekst: Ferdinand Korff de Gidts

Favorieten

Partygangers, goed nieuws: vanaf 26 april zal de nachtbus van HTM weer rondrijden. Er is een oplossing gevonden om de nachtbussen weer te laten rijden, in overeenstemming met de wensen van onder andere de gemeenteraad in Zoetermeer en het Haagse college zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Met eens per twee uur zullen alle nachtbussen N1 tot en met N6 op vrijdag- en zaterdagnachten wel minder rijden dan voorheen. De helft van de lijnen begint om 1.00 uur en de andere helft om 2.00 uur. Gedetailleerde informatie over welke lijnen op welk moment zullen starten, wordt later in het voorjaar door HTM gepland en bekendgemaakt.

Omhoog