icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Kerken

Remonstrantse kerk

Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Favorieten

Gebouwd als een Remonstrantse "Nieuwe Kerk" ter onderscheiding van de oudere (inmiddels gesloopte) Remonstrantse Kerk aan de Laan in het centrum van Den Haag. De kerk is ontworpen door de architect F. Sevenhuysen.

Remonstranten waarderen de eigen wijsheid en inzichten van mensen. Ze willen hierover met elkaar in gesprek om hun eigen denken en overtuigingen vorm te geven. Ze vinden inspiratie en oriëntatie in de Bijbel en de (vrij)christelijke traditie, maar staan ​​ook open voor inzichten uit de filosofie, kunst en andere religieuze tradities. Remonstranten geloven dat de waarheid vele gezichten heeft en staan ​​voor vrijheid en verdraagzaamheid in het religieuze, culturele en sociale leven.

Geschiedenis
De remonstranten bestaan ​​bijna vierhonderd jaar en hebben dus een lange geschiedenis. Verzet tegen dogma's en religieuze dwang leidde tot de opkomst van de remonstranten. De behoefte aan geloofsvrijheid staat al jaren centraal in de remonstrantse traditie. Na de oprichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden rond 1570 was de Hervormde Kerk de officiële staatskerk geworden. De leer en organisatie van deze kerk waren sterk gebaseerd op de opvattingen van Calvijn. Er was dan ook een sterke wens om bindende bekentenissen in te voeren. Een aantal meer gematigde ministers waren tegen. In 1610 schreef de hofprediker, ds. Uytenbogaert, namens deze groepering een protestakte, de zogenaamde Remonstrantie, die aan de regering en de kerk werd voorgelegd.

Arminius en Gomarus
Dit protest ging verder met de vraag of de kerk over de staat moet heersen of de staat over de kerk, en met de theologische kwestie van uitverkiezing (predestinatie). Juist op deze vraag werd door de groep die bindende bekentenissen wilde invoeren tot het uiterste gegrepen. Beide partijen stellen twee Leidse hoogleraren voor als hun voorvechters, namelijk Arminius (Remonstrants) en Gomarus (Contraremonstranten), die geen van beiden strijdlustig zijn.

In 1618 werd in Dordrecht een kerkvergadering bijeengeroepen, de zogenaamde Synode van Dordrecht, om het geschil op te lossen. Voorzitter was ds. Bogerman uit Leeuwarden, een uitgesproken en verbitterde contraprotestant. De protesteerders werden niet als gelijken uitgenodigd, maar als beklaagden gedagvaard, waartegen hun scherpzinnige woordvoerder Episcopius tevergeefs protesteerde. De strijd ging toen zo hoog dat Bogerman opgewonden raakte en op 14 januari 1619 de protestanten kort en krachtig verdreef. Kort daarna werden tweehonderd ministers afgezet en velen van hen verbannen. In hetzelfde jaar, 1619, stichtten ze hun "Remonstrantse Broederschap" in Antwerpen.

Aanval
Velen keerden al snel in het geheim terug en begonnen hun eigen diensten in Amsterdam te houden. Vanaf 1631 gebeurde dit zelfs openlijk. Hoewel ze officieel verboden bleven in de republiek, werden ze genegeerd. Het was toen dat ze hun vele verborgen kerken bouwden. Zij konden in Amsterdam een ​​eigen opleidingscentrum voor predikanten opzetten, dat in 1873 naar Leiden verhuisde. Vooral in het begin werden de remonstranten gehaat en belasterd. Zo werden ze in 1623 ten onrechte beschuldigd van de moord op gouverneur Maurits.

Na 1850 maakten de remonstranten enige groei door toen veel liberale hervormers, moe van strijd en verwarring, de gereformeerde kerk verlieten en zich aansloten bij een remonstrants gereformeerde gemeente.

Bereikbaarheid
De kerk is bereikbaar met het openbaar vervoer met de volgende lijnen: RR3 (halte Appelstraat), 23 (Savornin Lohmanplein). De Remonstrantse Kerk is gelegen op het verhoogde deel van de Laan van Meerdervoort (nr. 955) nabij de Appelstraat. In de directe omgeving van de kerk is het vrij parkeren (op de Laan van Meerdervoort hoog en op de Pioenweg hoog), maar op de Laan van Meerdervoort laag en op de Pioenweg laag is het tussen 17.00 en 21.00 uur betaald parkeren.

Omhoog