icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Monumenten

Spinozahuis

Paviljoensgracht 72-74, 2512 CB Den Haag
Spinozahuis
Contact
06-51709443
Favorieten

Op de Paviljoensgracht staat het standbeeld van Spinoza (1632-1677), schuin tegenover zijn woon-, werk- en sterfhuis. Als filosoof en politiek denker bepleitte hij een democratische samenleving waarin alle burgers de vrijheid hebben om te geloven, te denken en te zeggen wat men wil. Een maatschappij waarin kerk en staat gescheiden zijn en waarin tolerantie centraal staat. Zijn boeken waren voor lange tijd verboden in Europa, omdat zijn bijbelkritiek zou leiden tot atheïsme. Maar vanaf circa 1850 groeide herwaardering voor zijn gedachtegoed en inmiddels is zijn vrijheidsdenken actueler dan ooit. Dat Den Haag haar historische stadgenoot eert als icoon van de internationale Stad van Vrede en Recht, ligt in haar identiteit en in de geschiedenis besloten.

Informatie
Omhoog