icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3

Sporters voorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen

Den Haag Topsport werkt nauw samen met verschillende partijen die onze sporters, trainingscentra, verenigingen en evenementen voorzieningen bieden om hun topsportambities te behalen. Het is voor sporters belangrijk om naast hun sportcarrière te denken aan hun maatschappelijke carrière. Den Haag Topsport heeft contacten met verschillende partijen die jou kunnen helpen bij het vinden van een baan naast of na je sportcarrière. Daarnaast hebben we contacten die je kunnen helpen met financiële, fiscale of juridische zaken of het vinden van huisvesting.

Onderwijs voorzieningen

Er zijn verschillende onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs die sporters voorzieningen bieden, zodat ze hun sport kunnen combineren met een studie. Daarnaast zijn er in Den Haag drie onderwijsinstellingen die onderdeel uitmaken van het Onderwijsplatform. Samen met Den Haag Topsport proberen zij te zorgen voor optimale voorzieningen en een goede aansluiting van het voortgezet onderwijs naar een vervolgstudie. Dit zijn de volgende drie Haagse scholen, allen op verschillend niveau: De Haagse Hogeschool, het ROC Mondriaan en het Segbroek College. Hulp en advies bij het vinden van de jou het best passende opleiding vind je bij Den Haag Topsport.

Sportmedische voorzieningen

Sportmedische voorzieningen zijn voorzieningen die ervoor zorgen dat onze topsporters zowel fysiek als mentaal optimaal kunnen presteren. Hier zijn sportgeneeskunde, fysiotherapie, sportmassage, sport diëtetiek, sportpsychologie, sportpodologie en fysieke training voorbeelden van. Daarnaast kunnen we je adviseren over het anti- dopingbeleid en zorgverzekeringen.

Supplier voorzieningen

Er zijn verschillende partijen die onze topsporters kortingen geven op hun diensten en/of producten. Het gaat hierbij om leveranciers van sportkleding, lenzen/brillen, voedingssupplementen, hartslagmeters, sportbraces en nog veel meer. Daarnaast bieden vier Haagse sportscholen korting op een jaarabonnement en persoonlijke begeleiding voor de bij ons geregistreerde NOC*NSF sporters.

Financiële voorzieningen

Den Haag Topsport geeft vele vormen van financiële ondersteuning aan haar topsporters, topsportverenigingen, topsportcentra en topsportorganisatoren. Een tekort aan financiële middelen staat de ambities van topsporters, topsportverenigingen, topsportcentra en topsportorganisatoren helaas wel eens in de weg. Afhankelijk van hun status, kunnen de bij ons geregistreerde NOC*NSF sporters in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit het Den Haag Topsport Ondersteuningsfonds. Daarnaast kunnen Haagse Talenten onder de achttien jaar gebruik maken van het Haags Talenten Fonds. Ook topsportevenementen organisatoren komen in aanmerking voor financiële ondersteuningen. 

Meer informatie

CTO Metropool Den Haag - Rotterdam

Het CTO Metropool Den Haag - Rotterdam wil voorloper zijn in de ontwikkeling van innovatieve aanpakken voor topsport en talentontwikkeling. Tevens wil dit CTO zich onderscheiden op het terrein van sportinnovatie en het realiseren van een aantal High Performance Centres (Topzeilcentrum Den Haag / Scheveningen, Sportcampus Zuiderpark, Sportcampus Stadionpark Rotterdam, Sportboulevard Dordrecht). 

Meer informatie over het CTO Metropool vind je hier

NOC*NSF Statussen

Als topsportpartner van NOC * NSF begeleidt en ondersteunt Den Haag Topsport in samenwerking met het CTO Metropool (aankomende) topsporters met een NOC*NSF status. De aard van deze begeleiding/ ondersteuning en de mate waarin tegemoet wordt gekomen aan de wensen/ behoeften van de individuele topsporter, begint bij het vast stellen van de NOC*NSF status. Deze status wordt vastgesteld door NOC*NSF in samenwerking met de betreffende sportbond.
Een status geeft aan in welke fase van de topsportloopbaan de topsporter zich bevindt en hoe deze zich verhoudt tot het prestatieniveau (regionaal, nationaal, internationaal). waarop de topsporter in relatie tot zijn leeftijdsgenoten tot de betere behoort. Het toekennen van een status is geen doel op zich. Het vormt een hulpmiddel om te komen tot goed maatwerk in de individuele begeleiding en ondersteuning van de topsporters door de Olympische Netwerken. Een status is ook geen vast gegeven, het dient periodiek geëvalueerd en opnieuw vastgesteld te worden.

Hoe voldoe ik aan een topsportstatus: statusreglement 
Het Statusreglement Topsporters beschrijft de procedure en criteria op basis waarvan een topsporter een status kan verkrijgen. Alleen NOC*NSF kan aan topsporters een status verlenen. Hoewel de status aan individuele sporters wordt verleend, is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de bond.

Dit zijn de belangrijkste punten van het Statusreglement Topsporters die je moet weten:

  • NOC*NSF en de sportbonden leggen per Topsportprogramma 2018 en Topsportprogramma 2020 het maximumaantal sporters vast dat vanaf 2017 in aanmerking kan komen voor een status. Dit maximum is het aantal A-, Selectie- en HP-statussen gezamenlijk.
  • Het voltooien van de E-learning voor Topsporters is een voorwaarde voor het verkrijgen of verlengen van een status.
  • Als topsporter hou jij je aan de spelregels van jouw sport. Wij verwachten dat je je ook buiten het sportveld, de sporthal of het zwembad houdt aan de TeamNL-waarden excelleren, respect en samen. Kijk hier voor meer informatie over onze waarden en gedragsregels.

Maatwerkbesluit
Via een maatwerkbesluit kan je in aanmerking komen voor een A-, Selectie- of HP-status. De voorwaarde hiervoor is dat je actief bent binnen een erkend Topsportprogramma. 
De NOC*NSF statussen kunnen worden ingedeeld in twee groepen: de topsportstatussen en de talentenstatussen. Hieronder een overzicht van de verschillende statussen met een korte omschrijving:

 

Neem contact op met Den Haag Topsport
Omhoog