icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Monumenten

Thorbecke monument

Lange Voorhout , 2514 EA Den Haag
Favorieten
Entree
Gratis
Favorieten

Een bijzonder kunstwerk op het Lange Voorhout symboliseert de democratie van Nederland. Het marmeren beeld toont Thorbecke uit de 19e eeuw. De man achter de Nederlandse grondwet. Hij zit achter zijn bureau en kijkt vanaf het Voorhout naar het torentje van de Minister-president. Het tweede deel van het standbeeld, gemaakt van weerkaatsend metaal, toont drie burgers die aan, en op tafel zitten. Beide delen raken elkaar en zijn verbonden met twee open deuren.

Thorbecke
Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) woonde voor een belangrijk deel van zijn leven in Den Haag, aan het Voorhout. In 1848 ontwierp Thorbecke hier de Nederlandse grondwet. Deze grondwet vormt tot op de dag van vandaag het fundament onder onze rechtstaat. Thorbecke heeft uiteindelijk drie kabinetten geleid en overleed in 1872 in Den Haag.

Moderne democratie
Over de moderne variant zegt kunstenaar Thom Puckey: "Eén van de essenties van de democratie is dat je elkaar met argumenten probeert te overtuigen, desnoods in felle discussies. Door de vrouw met haar achterste op tafel te laten zitten, laat ik meteen haar gelijk geworden plaats in de samenleving zien."

Omhoog