icon-share icon-external icon-chevron icon-arrow icon-list icon-location icon-navigate Sluiten facebook twitter linkedin whatsapp instagram youtube search cloud fog sun light snow rain Locationv2 save icon-chevron-left icon-chevron-right Chat

Topsportevenement

Ieder jaar vinden er in onze stad tal van topsportevenementen plaats. Als uitvoerende organisatie van het topsportbeleid van de gemeente Den Haag ondersteunt Den Haag Topsport naast Haagse topsporters, topsportverenigingen, topsportcentra en trainingscentra ook organisatoren van topsportevenementen. Organisatoren van topsportevenementen kunnen in aanmerking komen voor subsidie, worden door Den Haag Topsport geadviseerd op het gebied van promotie van het evenement en de koppeling met de breedtesport middels side events. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van ons netwerk aan partners.

Subsidie

Voor het organiseren van een topsportevenement is eventueel subsidie beschikbaar. Het gaat om nationale en internationale topsportevenementen. Maar voordat Den Haag Topsport subsidie toekent aan een organisator dient deze aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Voorwaarde

 • Het evenement heeft inhoudelijk en financieel draagvlak
 • De betreffende sportbond ondersteunt en erkent het evenement
 • Aan het evenement nemen nationale en/of internationale topatleten deel
 • Naast de subsidie is er in belangrijke mate financiële draagkracht door bijv. deelnemers (inschrijfgelden) en/of het bedrijfsleven (sponsoring / advertising / bartering)
 • Het subsidiebedrag is nooit een substantieel bedrag van de totale begroting en dient ter dekking van de niet rendabele top van de begroting. Afhankelijk van de vorm en omvang van het evenement bedraagt deze maximaal 15-33 % van de begrote kosten.

Procedure

 • Aanvragen dienen minimaal 4 maanden voorafgaand aan de start van het evenement ingediend te worden bij Den Haag Topsport
 • Aanvragen versturen via het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraag- en begrotingsformulier. Deze formulieren kunt u opvragen bij Den Haag Topsport
 • Het kenbaar maken van de samenwerking met Den Haag Topsport in zowel al de communicatieve uitingen als op de evenementenlocatie door middel van het daarvoor bestemde logo. Het logo van Den Haag Topsport kunt u hier downloaden.

Vergunningen

Via de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de Bestuursdienst van de Gemeente Den Haag, vraag je de benodigde vergunningen aan. Afhankelijk van de grootte van het evenement kan onderscheid worden gemaakt in:

Aanvragen

Middels de formulieren ‘Subsidie aanvraag topsportevenementen’ en ‘Begroting subsidie aanvraag topsportevenementen’ kan je een aanvraag indienen. Volledig ingevulde formulieren gaan in behandeling, waarna er een afspraak volgt op kantoor bij Den Haag Topsport. In het document ‘Subsidievoorwaarden topsportevenementen’ staat waar een evenementenorganisator allemaal aan moet voldoen, wanneer subsidie wordt verstrekt.

Evaluatie

Na afloop van een evenement vindt altijd terugkoppeling plaats in de vorm van een evaluatie en verantwoording. Hier zijn een aantal documenten voor, namelijk ‘Inhoudelijk rapportageformulier topsportevenementen’ en ‘Financiële verantwoording topsportevenementen’ die door de organisator worden ingevuld en per mail geretourneerd.
 

Promotie

Door op een juiste wijze ingerichte communicatie, wordt er bij de Hagenaar bekend wat er allemaal speelt in zijn stad. Daarom wordt er aan evenementenorganisatoren gevraagd extra aandacht te schenken aan lokale zichtbaarheid. Hierbij kan Den Haag Topsport de helpende hand bieden.

Fysieke uitingen

Mooie sportevenementen verdienen bezoekers. De makkelijkste te bereiken groep en voor Den Haag topsport tevens de meest belangrijke zijn de bewoners van Den Haag. Een onderdeel van het informeren van potentiële bezoekers is middels de mogelijkheden van fysieke uitingen in de stad. Den Haag Topsport heeft de verschillende interessante lokale buitenreclame opties verzameld in 1 document, namelijk ‘Citydress Den Haag’. Download het document hier.

Online exposure

De topsportevenementen krijgen ook online ondersteuning. Denhaagtopsport.nl is de basis waar alle informatie op staat. Vanuit die basis pakken we social media op (facebook twitter en instagram), de nieuwsbrief en de agenda. Omdat denhaagtopsport.nl gekoppeld is aan denhaag.com, worden de topsportevenementen ook in de agenda van deze site meegenomen.

Help Den Haag Topsport het evenement zo goed mogelijk te promoten. Door het evenementeninformatie document in te vullen en te mailen, plus het gevraagde beeldmateriaal aan te leveren, krijgt het evenement de maximale aandacht.
- Download evenementeninformatie

Contact

WIi je meer informatie ontvangen over de advertentie mogelijkheden op denhaag.com? Neem dan contact op met Peter Schaaf.

Top- breedtesport

Breedtesport is dé succesfactor van een topsportevenement. De koppeling met de breedtesport draagt bij aan de zichtbaarheid van het evenement en trekt zo meer toeschouwers. Bovendien staat de kennis en expertise van Haagse sportverenigingen tot je beschikking en creëer je met deze vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen een aantrekkelijk aanbod voor sponsoren. Daarnaast groeit de bekendheid van de sport, verhoogt het de sportparticipatie en wordt het bereik naar potentiële leden vergroot. Ook levert het een bijdrage aan de betrokkenheid onder de inwoners van Den Haag. Een waardevolle koppeling waar Den Haag de evenementenorganisator graag in ondersteunt.

Den Haag legt de focus op een viertal doelgroepen voor de side events. Hieronder volgen deze groepen met daarbij voorbeelden van voor hen geschikte sportactiviteiten.

 • Jeugd (Primair onderwijs, Voorgezet onderwijs en Streetsport)
 • Gehandicapten (Speciaal onderwijs, sportverenigingen, revalidatie- of zorginstelling)
 • Volwassenen (Vitaliteit op de werkvloer, sportverenigingen)
 • Senioren (55+) (Senior Actief, Outdoor fitness)


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Kramer (marije.kramer@denhaag.nl).

Onderwijs

Studenten zijn waardevolle krachten in aanloop naar en tijdens een sportevenement. Daarbij is het voor hen een leerzame onderneming en een bijdrage aan hun studie. Sport-Bureau is een intermediair tussen studenten van de sportstudies van de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan en het werkveld.

Om deze studenten in een betekenisvolle beroepsomgeving praktijkervaring op te laten doen werken zij graag samen met de organisatoren van sportevenementen. Denk hierbij aan:
Onderzoek naar de impact van het sportevenement
Ondersteuning bij het organiseren en ondersteunen van het sportevenement (in voorbereiding en/of tijdens het evenement)

Voor meer informatie: www.sport-bureau.nl

Partners

Den Haag Topsport heeft een zakelijk netwerk, de ‘Club van 100’. Dit zijn personen / instellingen / bedrijven die de Haagse topsport een warm hart toedragen. De mogelijkheid tot samenwerkingsverbanden is een voordeel voor zowel dit zakelijk netwerk, als de evenementenorganisatoren die middels een subsidie van Den Haag Topsport hun evenement realiseren.

Bekijk hier welke partijen voor jouw evenement interessant zijn om te benaderen.

Modelaanpak Evenementen

Op basis van de opgedane kennis bij de grote (top)sportevenementen in Nederland heeft NOC*NSF de Modelaanpak Evenementen ontwikkeld. Deze online kennisbank en voorbeeld projectaanpak kan gebruikt worden door evenementenorganisatoren en sportbonden bij het verwerven en organiseren van sportevenementen. Je kunt je als organisator van sportevenementen gratis gebruik maken van de Modelaanpak Evenementen.

Aanmelden modelaanpak evenementen