icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Monumenten

Wereldvredesvlam

Carnegieplein, 2517 KJ Den Haag
Favorieten
Wereldvredesvlam
Favorieten
Wereldvredesvlam
Wereldvredesvlam
Wereldvredesvlam
Wereldvredesvlam

De Wereldvredesvlam is een sinds 1999 brandende vlam in Wales. Door het wereldwijd verspreiden van deze vlam wordt aandacht voor de wereldvrede gevraagd. De eerste wereldvredesvlam in Nederland werd op 18 april 2002 naast de toegangshekken van het Vredespaleis geplaatst. Op de zuil staat de tekst: `World Peace, Flame". Het monument wordt sinds 2004 omringd door een rand van 196 stenen en steentjes uit 196 landen. Sommige stenen zijn bijzonder: zo ligt er een brok steen uit de Berlijnse Muur en een steen van Robbeneiland, de plek waar Nelson Mandela jarenlang gevangen zat.

Teken van hoop
De Wereldvredesvlam is een teken van hoop en een instrument om mensen te inspireren om aan een betere wereld te werken. Het ontwerp van het monument is gebaseerd op de elementen vuur, water, aarde en lucht, die in alle eenvoud en natuurlijkheid symbolisch weergegeven worden.

Omhoog