Varia Bezienswaahdighèd

Palès Kneutâhdèk

Kneuterdijk 20, De Haag

Laukasie

Taun op kaagt Taun op kaagt

Aupeningstède

Palès Kneutâhdèk is nie aupebaah toegankelijk, maah d'r zèn wel reigelmatag rondlèdinge doâh ut gebâh en muziekùitvoeringe in de Gautiese Zaal.