Sport

Duinenmars

Bookmark
Duinenmars
10 apr-11 apr
Wijk
Kijkduin
Bezoek website

GEANNULEERD

Wandelen door de duinen over 5, 10, 15, 25 of 40 km. De Duinenmars is een initiatief uit de jaren vijftig van de vorige eeuw om geld in te zamelen voor gehandicapte scoutingjongeren en voor scoutingactiviteiten in Zuid-Holland. Vanaf eind jaren zeventig kunnen ook andere instanties een bijdrage uit de opbrengst krijgen voor georganiseerd jeugd- en jongerenwerk waarvan de kosten niet uit de ouderbijdragen of de contributie kunnen worden voldaan. Zo gaat er sindsdien jaarlijks een bijdrage naar de stichting Effatha in Zoetermeer, die zich inzet voor onderwijs aan doven en slechthorenden. 

 

Duinenmars

Dagen en tijden

zat 10 apr
09:30
zon 11 apr
09:30