icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Tentoonstellingen

PLAN XX - Ooghentroost

Favorieten
PLAN XX - Ooghentroost
Wijk
Binnenstad
Tentoonstellings type
Galerie
Bezoek website

Het kunstenaarscollectief PLAN XX toont in september voor het eerst werk in Pulchri Studio in Den Haag. PLAN XX is een jong collectief, opgericht in het najaar van 2021. Vier vrouwelijke mid-career kunstenaars, Jacqueline van Bergeijk, Irene van den Bos, Marleen Leysen en Thea Vos hebben elkaar gevonden in de manier, waarop ze in het leven staan en ze hun levenshouding weten te vertalen naar tekeningen, schilderijen, textiele kunst en installaties; ieder op een eigen, intrigerende manier. Om aandacht te geven aan hoe het collectief het laatste half jaar gewerkt heeft, wordt in één zaal gezamenlijk werk getoond en in de andere zaal zal individueel werk te zien zijn.

De kunstenaars werken vanuit een sterke, innerlijke betrokkenheid bij de wereld. Ze willen de ontwortelde of zoekende mens en het tijdgewricht, waarin hij leeft, begrijpen. Daarbij staat de ander centraal, maar ook de zoektocht naar het eigen verleden krijgt de nodige aandacht. Mirjam Hijstek, curator van deze tentoonstelling, noemt “compassie” de gemeenschappelijke deler in hun werk.

De titel van de tentoonstelling Ooghentroost is ontleend aan een gedicht van Constantijn Huygens, die het opdraagt aan een vriendin, die langzaam blind werd. De kunstenaars van Plan XX proberen hun ogen wijd open te houden, waarbij ze emotie, nare ervaringen of aangrijpende omstandigheden niet uit de weg gaan. Ze pakken harde thema’s met zachte hand aan. Hun werk is niet schreeuwerig, maar intens, tot de kern gecondenseerd. 

Dagen en tijden

17 september 9 oktober
Dinsdag
12:00 – 17:00
Woensdag
12:00 – 17:00
Donderdag
12:00 – 17:00
Vrijdag
12:00 – 17:00
Zaterdag
12:00 – 17:00
Zondag
12:00 – 17:00
Het café-restaurant is geopend van dinsdag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur.
Gratis
Omhoog