icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Kerken

Centrum voor Universeel Soefisme

Anna Paulownastraat 78, 2518 BJ Den Haag
Centrum voor Universeel Soefisme
Favorieten
Centrum voor Universeel Soefisme
Centrum voor Universeel Soefisme

Er zijn wereldwijd meerdere Universal Sufism Centres waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd, in Den Haag aan de Anna Paulownastraat 78, vlakbij het Vredespaleis. Er zijn regelmatig filmavonden, lezingen, elke zondag om 11.00 uur een dienst, meditatiebijeenkomsten en open avonden.

Wat is universeel soefisme?
Universeel Soefisme is een levensfilosofie die ervan uitgaat dat alle religies uit dezelfde bron komen en dat alle religies uiteindelijk op dezelfde God gericht zijn. Oprichter Hazrat Inayat Khan groeide op in India omringd door verschillende religies. Volgens hem heeft God vele namen en ervaart ieder mens God op zijn eigen manier. Het is belangrijk om God niet buiten jezelf te zoeken, maar in jezelf.Soefi's beschouwen de hele mensheid als één lichaam; de rassen zijn de verschillende delen van dit lichaam, de landen zijn de organen, mensen zijn de deeltjes en God is de geest van dit lichaam.

Omhoog