icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Monumenten

De Scheveningse Vissersvrouw

Kalhuisplaats, 2586 JS Den Haag
De Scheveningse Vissersvrouw
Entree
Gratis
Favorieten

Grenzend aan de boulevard van Scheveningen staat De Scheveningse Vissersvrouw. Deze in Scheveningse klederdracht gestoken vrouw heeft haar blik gericht naar de zee waar zij ooit een of meer van haar geliefden terug verwachtte. Het herdenkt de Scheveningse visserlieden maar ook de Scheveningers die deel uitmaakten van de Koninklijke Marine en de koopvaardij die in de jaren van de Tweede Wereldoorlog met hun schepen ten onder gingen.

Herdenking
Sinds een aantal jaren is er een - jaarlijks - terugkerende herdenking in de plaatselijke Oude Kerk waarna het standbeeld wordt bezocht. Ter plekke wordt het op de sokkel voorkomende gedicht van Inge Lievaart voorgedragen, waarna een kranslegging en een bloemengroet volgt.

Gedicht op de sokkel luidt:
De zee, die steeds weer nam
Zal eenmaal wedergeven
Allen die zijn gebleven
Aan hem die eerst ontkwam
De Heer van wind en water
Aan Christus Triomfator

Omhoog