icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Bezienswaardigheden

James Turrell - Hemels gewelf

Machiel Vrijenhoeklaan 175, 2555 NA Den Haag
James Turrell - Hemels Gewelf
Entree
Gratis
Museum genre
Overig
Favorieten

In de duinen van Den Haag waar het licht zo tastbaar aanwezig kan zijn, heeft James Turrell een plek gemaakt om naar de lucht te kijken: Hemels Gewelf in Kijkduin. Op de top van een van de puinduinen is een kom aangelegd in de vorm van een ellips, 30 meter breed, 40 meter lang. Een aarden wal van ongeveer 5 meter hoog omsluit de kom.

Kunstwerk in de duinen

Om in deze kunstmatige krater te komen loop je eerst over houten treden het duin op en vervolgens door een betonnen doorgang van 6 meter lang. De glooiïngen aan de binnenkant van de krater zijn ingezaaid met gras en in het midden staat een monumentale bank van natuursteen waarop twee personen achterover kunnen liggen en kunnen zien hoe de hemel de vorm van een gewelf kan aannemen. Op een hoger gelegen duin staat eenzelfde bank waar zich een panorama ontvouwt over de zee, het strand en het platte land daarachter. In de richting van de horizon wordt het hemelsgewelf geleidelijk platter.

Het idee om James Turrell uit te nodigen kwam op toen Stroom Den Haag betrokken werd bij de voorbereidingen van het congres van The International Federation of Landscape Architecture met als thema de relatie tussen landschapsarchitectuur en beeldende kunst, dat in 1992 in Den Haag werd gehouden. Turrell kwam met het voorstel voor een kunstmatige krater. Aanvankelijk was het zo'n grootschalig plan dat niemand geloofde dat dat ooit, hoe dan ook, voor elkaar zou komen.

James Turrell - Hemels Gewelf
Omhoog