Galeries

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)

Prinsessegracht 4, 2514 AN Den Haag
Bookmark
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Contact
070 315 4777
Bezoek website
Bookmark
Aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) is het mogelijk diverse bachelor- en masteropleidingen te volgen. Ook zijn er verschillende voortrajecten. Via de Academie der Kunsten is het mogelijk te promoveren binnen de kunsten. KABK bereidt de studenten voor op een professionele beroepspraktijk. Aan de KABK worden studenten opgeleid tot zelfbewuste kunstenaars en ontwerpers, die door hun gedrevenheid, inhoudelijke diepgang en experimentele instelling een betekenisvolle inbreng hebben in hun discipline en de maatschappij. 

Het doel van de opleiding aan de KABK is dat men na de studie kan functioneren als professioneel kunstenaar of ontwerper. Het onderwijs bestaat uit de propedeuse en de hoofdfase die verdeeld is in de vakstudiefase en de eindstudiefase.