icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Boomnerven

Gratis op te halen bomen!

De groenste drive-through in Den Haag ooit.

24 jan 2022

Foto: Joel Jasmin Tekst: Ferdinand Korff de Gidts

Favorieten

Help Nederland verduurzamen en kom aanstaande zaterdag, de 5de van februari, naar de Binckhorst. Maar liefst 6.000 bomen kunnen hier gratis worden opgehaald tussen 13.00 en 16.00 uur. Deze allereerste Haagse bomenhub is onderdeel van Meer Bomen Nu, een landelijke campagne van Urgenda. Als inwoner van Den Haag kun je je aanmelden voor één of meerdere bomen. Doe dat gratis via de website van de bomenhub.

Omhoog