icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Monumenten

Onafhankelijkheidsmonument

Plein 1813, 2514 JN Den Haag
Onafhankelijkheidsmonument - foto Arjan de Jager
Entree
Gratis
Favorieten

Op het Plein 1813 staat het monument ter herdenking van de overwinning op Napoleon. Het monument werd op 17 november 1869 onthuld door Prins Frederik der Nederlanden. Dit symboliseert het einde van de Franse tijd in Nederland en de oprichting van het Soevereine Vorstendom der Verenigde Nederlanden in 1813, de voorloper van het huidige Koninkrijk der Nederlanden.

Beelden
Er staan ​​vier beelden en een groep beelden op de sokkel. Ook in grote zwarte letters staat de naam Eben-Haezer, die in het bijbelboek 1 Samuël verwijst naar de overwinning van de Israëlieten op de Filistijnen. Op het monument staat de zegevierende Nederlandse Maagd.

Koning Willem II
Koning Willem I, die de eed aflegt op de Nederlandse grondwet, siert de stadszijde.

Driemanschap
Aan de Javastraatzijde is het driemanschap van 1813 afgebeeld dat de terugkeer van Oranje voorbereidde: Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum

Religie en geschiedenis
Aan weerszijden zijn vrouwelijke figuren geplaatst die religie en geschiedenis belichamen.

Omhoog