icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Kloosterkerk in Den Haag

Ervaar de indrukwekkende Kloosterkerk in Den Haag

Favorieten
Iedere stad heeft ze, zo ook Den Haag! Van die plekken waar je wel eens iets van hebt gehoord of gezien, maar waar je om uiteenlopende redenen nooit of niet zo snel een kijkje kunt nemen. In Den Haag zijn er dan ook veel van deze unieke locaties met ieder hun verhalen te vinden. Neem een kijkje bij deze 'hidden gems'. Gewoon omdat ze het bekijken meer dan waard zijn!

Dominicaner Orde

De Kloosterkerk, op de hoek van het statige Lange Voorhout en de Parkstraat, is een van de oudste gebouwen van Den Haag. De kerk en het klooster van de Dominicaner Orde werden gebouwd tussen 1397 en 1403 in opdracht van Margaretha van Kleef, de toenmalige gravin van Holland.

De kerk herbergt nu een levende oecumenisch-protestantse gemeente, die hier elke zondag samenkomt en daarnaast nog tal van activiteiten ontplooit. Elke laatste zondag van de maand behalve in juli vinden er bijvoorbeeld de populaire en drukbezochte Bach cantatediensten plaats. Op de eerste en derde woensdag van de maand zijn er lunchpauzeconcerten. In 2021 vond in de Kloosterkerk de eerste Nationale Nieuwjaarszegen plaats.

Kloosterkerk in Den Haag
Kloosterkerk in Den Haag
Het prachtige pand, het brede aanbod aan activiteiten en de rijke historie maken een bezoek aan de kerk zeker de moeite waard.

Beeldenstorm in 1566

Tijdens de beeldenstorm van 1566 raakten kerk en klooster flink beschadigd. In 1574 verlieten de monniken het klooster, dat vervolgens tijdelijk als opvang voor zieken, armen en bejaarden diende. In 1583 werd het klooster vrijwel geheel afgebroken. Wel staat er heden ten dage achter de kerk nog een originele kloostermuur overeind (te zien via de poort naast de kerk aan het Lange Voorhout). Er kwam een muur tussen het schip van de kerk en het koor. Het schip fungeerde tijdelijk als paardenstal (1588) en het koor als kanongieterij (1589-1665). In 1617 ‘kraakten’ de contraremonstranten de kerk. Prins Maurits koos hun kant in zijn strijd met de remonstrantse raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt en ging er met groot gevolg ter kerke.

In 1625 vond in de kerk de huwelijkssluiting plaats van prins Frederik Hendrik en Amalia van Solms. In de eeuwen daarna gebruikten de Oranjes de Kloosterkerk met enige regelmaat voor doopdiensten, huwelijkssluitingen en begrafenissen. In 2007 werd prinses Ariane er gedoopt.

Bekende personen als de dichter en staatsman Jacob Cats (1660) en Gabriel Fahrenheit (1736) werden in de kerk begraven. In 1813 vond een Kozakkenregiment tijdelijk in de kerk zijn domicilie. Daarna bood het gebouw onderdak aan de hervormde gemeente van Den Haag.

Kloosterkerk in Den Haag
De leden van de koninklijke familie brengen met enige regelmaat een bezoek aan de zondagse kerkdienst. 

Afbraak Duinoordkerk 

Een dreigende afbraak werd in 1912 voorkomen. In twee jaar werd het bouwvallige gebouw gerestaureerd en weer voor kerkdiensten geschikt gemaakt. In 1942 moest de Duinoordkerk in het Statenkwartier op last van de Duitse bezetters wijken voor de bouw van de Atlantikwall. De Duinoordgemeente vond onderdak in de Kloosterkerk. In de naoorlogse jaren kwamen ook meubilair en kunstwerken uit de voormalige Duinoordkerk in de Kloosterkerk terecht. De muur tussen koor en schip werd afgebroken.

Het mozaïek in de Apostelkapel (1925) werd bij de afbraak van de Duinoordkerk tijdelijk opgeslagen in de tuin van het Vredespaleis en na de oorlog in de Kloosterkerk geplaatst. Het beeldt het Laatste Avondmaal uit en is van de hand van Johan Thorn Prikker. De gebrandschilderde ramen met de twaalf apostelen zijn vervaardigd door Lou Asperslagh. In 1966 werd het imposante Markussenorgel, zeer geschikt voor het geven van orgelconcerten, in gebruik genomen. Ook de Kloosterkerk deed mee met het eerbetoon aan de rockband Golden Earring op 11 maart 2021. Radar Love, uitgevoerd door de internationaal gelauwerde organist Geerten van de Wetering.

Kloosterkerk in Den Haag
Kloosterkerk in Den Haag
Glas in lood in de Kloosterkerk. 

Jaarlijkse herdenking in de Kloosterkerk 

In het voorportaal van de kerk hangt de scheepsbel van kruiser H.M. De Ruyter, die bij de Slag in de Javazee (1942) door Japanse torpedo’s tot zinken werd gebracht. Daarnaast bevindt zich een portret van Karel Doorman, commandant van de geallieerde vloot in de Javazee, die bij de slag omkwam. Elk jaar vindt op 27 februari een herdenking van deze slag in de Kloosterkerk plaats.

Kloosterkerk in Den Haag
De Kloosterkerk is een monumentale kerk uit de late gotiek, die hoorde bij een Dominicaner klooster dat rond 1400 gesticht werd.

Openstelling Kloosterkerk

De Kloosterkerk is open voor bezoek van mei tot begin september van dinsdag tot en met zaterdag, steeds van 12.00 tot16.00 uur. Vaak zijn er dan ook speciale kunsttentoonstellingen. De Kloosterkerk (Lange Voorhout 4) is zowel met de auto als met het openbaar vervoer prima te bereiken. Verschillende trams en bussen stoppen bij halte Kneuterdijk en halte Buitenhof. Parkeren kan in de dichtstbijzijnde parkeergarage Noordeinde in de Heulstraat of in parkeergarage Parkstraat. 

‘Achter de schermen’ is een productie van The Hague & Partners. Fotografie: The Hague & Partners/Arjan de Jager. Tekst: Hijme Stoffels. Met speciale dank aan: Hijme Stoffels en Michel de Vos.

Kloosterkerk kerk glas in lood
Tip
Kerken
Kloosterkerk

De leukste Haagse tips in je inbox?

Ontvang twee keer per maand onze nieuwsbrief
Omhoog