icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Excursies en activiteiten

Visafslag Scheveningen

Visafslagweg 1, 2583 DM Den Haag
Contact
070 338 0660
Favorieten

Scheveningen en vis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot de Tweede Wereldoorlog was de visserij de belangrijkste bron van inkomsten. De havens werden geopend in 1904 en de veiling in 1949.

De haven van Scheveningen is 24 uur per dag toegankelijk voor vissersschepen, ongeacht het getij. De visafslag is iedere werkdag open en wordt bovendien als een van de weinige veilingen in Nederland dagelijks bevoorraad. Om deze reden en de gunstige ligging ten opzichte van het achterland is Scheveningen zeer interessant voor veel grote en kleine handelaren. Dit biedt leveranciers het grote voordeel om de maximale opbrengst te behalen, omdat de kleinste onderdelen (zogenaamde bijvangst) ook de maximale waarde opleveren. Hierdoor kon Scheveningen jarenlang veel buitenlandse leveranciers aantrekken. De vloot van Scheveningen bestaat uit zo'n 20 vaste leveranciers. Er wordt voornamelijk gevist met twinrig, flyshoot en impulstrawl. Ook kleine kustvissers brengen hun op de Scheveningse veiling gevangen vis binnen.

Omhoog