icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Monumenten

VissersNamenMonument

Strandweg 12, 2586 JW Den Haag
Entree
Gratis
Favorieten

Scheveningen en visserij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het bracht grote welvaart met zich mee maar ook verdriet. Dit Scheveningse monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee niet meer terug kwamen. Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van de vissers die in de afgelopen twee eeuwen niet terugkeerden.

Het VissersNamen Monument bestaat uit 21 platen van zwart graniet die naast elkaar zijn bevestigd aan de muur van de Scheveningse boulevard over een lengte van circa 25 meter. Op 19 platen staan in chronologische volgorde, de voor- en achternamen en leeftijd vermeld van de Scheveningse vissers die niet teruggekeerd zijn. De eerste plaat geeft een introductie van het monument en de laatste plaat draagt het wapen van Scheveningen. Door de kolommen met namen heen staat horizontaal over het gehele monument als verbindende achtergrondspreuk: niet teruggekeerd van zee.

Omhoog