icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Parken en bossen

Westduinpark

Cort van der Lindenpad, 2554 GR Den Haag
Westduinpark
Favorieten
Westduinpark
Westduinpark
Westduinpark
Westduinpark
Westduinpark
Westduinpark

Het Westduinpark tussen Scheveningen en Kijkduin is één van de grootste natuurgebieden van Den Haag. Het beschermde duinpark gelegen bij het Zuiderstrand kent een zeer afwisselend landschap met dichte bebossing en open vlakten, vochtige duinvalleien en hoge duintoppen, bunkerresten uit de Tweede Wereldoorlog en Schotse hooglanders die vrijelijk rondlopen. Dankzij de vele wandel-, fiets- en ruiterpaden is het Westduinpark een ideaal natuurgebied om uit te waaien bij zee.

Ontstaansgeschiedenis 
Het Westduinpark bestaat uit relatief jonge duinen die zich in de 12e eeuw vormden. Als onderdeel van de Zuid-Hollandse duinen behoorde het gebied vroeger tot het jachtdomein van de Oranjes. Vanwege afgravingen, het storten van puin en de vele dagjesmensen waren de Westduinen er begin 20e eeuw niet al te best aan toe. Rond 1930 werd het gebied daarom opgeknapt en ontstond het park: het duin werd verstevigd, er werden jonge bomen geplant (die er grotendeels niet thuishoorden) en er kwamen wandelpaden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers in het Westduinpark een uitgebreid stelsel van bunkers en ondergrondse gangen als onderdeel van de Atlantikwall. Alhoewel de meeste bunkers na de oorlog werden afgesloten, zijn ze nog steeds zichtbaar in het duinlandschap dat ze mede hebben vormgegeven.


De oorlog en de eerdere omvorming tot park leidde in de loop der jaren tot een ernstige aantasting van de unieke duinbiotoop. Om deze tegen te gaan zijn er tussen 2011 en 2013 grootschalige natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd: bomen en struiken die niet in het duinlandschap thuishoren zijn deels verwijderd, er werden stuifduinen gecreëerd, en er zijn Schotse hooglanders uitgezet om het Westduinpark open te houden. 

Natuur
Het Westduinpark kent dankzij het uiteenlopende landschap een grote variatie aan flora en fauna. Op de witte duinen van de zeereep direct aan de kust vind je totaal andere dieren en planten dan in de binnenduinen. Van nature komen in het beschermde duingebied zandhagedissen en vossen voor. Ook zijn er veel vogelsoorten, waaronder de nachtegaal, leeuwerik en buizerd. Op het voedselarme zand gedijen diverse planten die uitbundig bloeien. Zo kleuren het Jacobskruiskruid, de Koningskaars en Teunisbloem het Westduinpark elke zomer geel.

Schotse hooglanders
Om het duinlandschap open en gevarieerd te houden is er een kudde Schotse hooglanders uitgezet in het Westduinpark. De behaarde runderen lopen vrij rond, dus je kunt ze overal in het natuurgebied tegenkomen. Je ziet ze vaak staan eten van de rozenbottels of de rimpelrozen langs de fiets- en voetpaden. De Schotse hooglanders zijn makkelijk benaderbaar, maar aangeraden wordt om minimaal 25 meter afstand te houden, zeker als er jonge kalfjes bij de kudde zijn.

Wandelen en fietsen 
In het Westduinpark bevinden zich diverse fiets- en wandelpaden. Fietsers kunnen het lange-afstandspad LF1 tussen Scheveningen en Kijkduin volgen, dat dwars door het duinlandschap voert. Wandelaars kunnen gebruikmaken van het lange-afstandwandelpad 5, het Nederlands Kustpad, waarvan de route eveneens tussen Scheveningen en Kijkduin loopt. Daarnaast zijn er voor wandelaars tal van kleine paden door duinvalleien en over duintoppen. Vanaf die laatste heb je een prachtig uitzicht over de stad en de zee.

Honden
Honden zijn in het Westduinpark toegestaan. Om de natuurwaarde te beschermen moet je je hond wel aangelijnd houden en hondenpoep weggooien in een afvalbak. Dicht bij de woonwijken mogen honden op aangewezen plekken wél loslopen. Via het Westduinpark heb je bovendien toegang tot het Zuiderstrand waar honden in de wintermaanden welkom zijn. Daarnaast zijn honden in de zomermaanden de gehele dag welkom bij strandopgang 9 (Kwartellaan).

Zuiderstrand 
Vanuit het Westduinpark loop je zo het weidse Zuiderstrand op. Het Zuiderstrand staat onder Hagenaars ook wel bekend als het stille strand. En met recht. Het is het rustige - 'geheime' - alternatief tussen Scheveningen en Kijkduin, direct achter de duinen, voor iedereen die van strand en zee houdt. In de zomer is het Zuiderstrand de perfecte plek om te relaxen bij één van de authentieke strandpaviljoens. In de wintermaanden is het Zuiderstrand helemaal leeg en heb je een vrije blik van Scheveningen tot Hoek van Holland. 

Bereikbaarheid Westduinpark 
Het Westduinpark ligt tussen de Noordzee en de woonwijken Duindorp, Vogelwijk, Bohemen en Kijkduin. Het duingebied heeft diverse ingangen die te voet, te paard en met de fiets toegankelijk zijn. Deze ingangen bevinden zich aan de Wieringsestraat, de Duivelandsestraat, de Laan van Poot, De Savornin Lohmanlaan en de Kijkduinsestraat. Je komt er door met het openbaar vervoer tram 12 of bus 22 naar Duindorp te nemen, of bus 23, 24 of 26 naar Kijkduin. Met de auto kun je het beste naar Kijkduin rijden waar je gratis kunt parkeren. Hier is ook de toegang voor mensen met een beperking het makkelijkste. Fietsers kunnen het natuurgebied via Noordzeeroute LF1 inrijden of via één van de ingangen in de Vogelwijk. Fietsenstallingen bevinden zich bij de diverse strandopgangen in het Westduinpark.

Omhoog