icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Kerken

Agneskerk

Beeklaan 188, 2562 AP Den Haag
Agneskerk Den Haag
Favorieten
Agneskerk Den Haag

De Sint-Agneskerk is een rooms-katholieke kerk aan de Beeklaan in Den Haag. De Agneskerk werd tussen 1902 en 1903 gebouwd door de architecten Albert Margry en Jozef Snickers. De Agneskerk is een Nederlandstalige en Spaanstalige geloofsgemeenschap. De kerk behoort tot de parochie Maria Sterre der Zee. Naast religieuze activiteiten vinden er in de Agneskerk met enige regelmaat (koor)concerten plaats.

Geschiedenis
De Agneskerk werd tussen 1902 en 1903 gebouwd in neogotische stijl. Door een brand in 1983 raakte de Agneskerk sterk beschadigd. Het houten tongewelf en een deel van de toren gingen hierbij verloren. De muren en de de glas-in-loodramen bleven wel gespaard, evenals het Adema-orgel dat wel beschadigd werd. De kerk werd tussen 1984 en 1985 geheel gerestaureerd.

Bouw
De Agneskerk is in neogotische stijl gebouwd door Albert Margry en Jozef Snickers. Margry ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl, met een achthoekige toren direct naast de façade. De Agneskerk wordt gekenmerkt doordat het een driebreukige kruisbasiliek is. De plattegrond van de Agneskerk toont een kruisvorm wat kenmerkend is voor deze bouw. Daarnaast is de achthoekige toren ook één van de kenmerken van de Agneskerk. Daarnaast vormen de gebrandschilderde ramen een waardevol onderdeel van de Agneskerk. De maker van de ramen is Haagse glazenier Lou Asperslagh die zijn invloed haalde uit het werk van Jan Toorop (ook Hagenaar). 

Eucharistievierigen
De Nederlandse Eucharistievierigen vinden steeds 's zondags om 9:30 uur plaats. De Spaanstalige om 12:00 uur.

Bereikbaarheid
De Agneskerk is gelegen in de Haagse wijk Regentes-Valkenbos in Den Haag. De wijk is goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en uiteraard ook met de fiets. Met het openbaar vervoer is de Agneskerk te bereiken met tram 2, 3, 4, 11, 12 en ook met bus 21. 

Omhoog