icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Monumente

Onafhankelijkheidsmonument

Plein 1813, 2514 JN Den Haag
Favoriten
Onafhankelijkheidsmonument - foto Arjan de Jager
Eintritt
umsonst
Favoriten

Op het Plein 1813 staat het monument ter nagedachtenis aan de overwinning op Napoleon. Het monument werd onthuld op 17 november 1869 door Prins Frederik der Nederlanden. Dit symboliseert het einde van de Franse tijd in Nederland en de stichting in 1813 van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden, de voorloper van het huidige Koninkrijk der Nederlanden.

Beelden
Op de sokkel staan vier beelden en een beeldengroep. Tevens staat er in grote zwarte letters de naam Eben-Haëzer die verwijst naar de overwinning van de Israëlieten op de Filistijnen in het Bijbelboek 1 Samuel. Boven op het monument staat de triomferende Nederlandse Maagd.

Koning Willem I
Aan de stadzijde prijkt koning Willem I, die de eed aflegt op de Nederlandse Grondwet.

Driemanschap
Aan de Javastraatkant is het driemanschap van 1813 afgebeeld dat de terugkeer van Oranje voorbereidde: Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum.

Godsdienst en Geschiedenis
Aan beide zijkanten zijn vrouwenfiguren geplaatst die de Godsdienst en de Geschiedenis personifiëren.

Nach oben