icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3
Exhibition

Pop-Up Presentation: Colonial The Hague, an unfinished past

Haags Historisch Museum
Pop-up presentatie - Koloniaal Den Haag, een onvoltooid verleden
District
City center
Exhibition genre
Gallery
Visit website
Favourites

Walking through The Hague, you encounter traces of the colonial past everywhere. Examples include buildings such as the former Ministry of the Colonies (see photo), the many Indonesian and Surinamese restaurants and the street names in Bezuidenhout and Archipelbuurt neighborhoods. The composition of The Hague’s population also makes this past visible.

In 2023, the Hague Historical Museum reflected on this past with the exhibition Colonial The Hague, an unfinished past. From August 14 to August 28 to 4PM, some stories from this exhibition can be discovered in the Atrium City Hall.

Wie door Den Haag loopt, komt overal sporen van het koloniale verleden tegen. Denk maar aan gebouwen als het voormalige ministerie van Koloniën (zie foto), of aan de vele Indische en Surinaamse restaurants en de straatnamen in het Bezuidenhout en de Archipelbuurt. Ook de samenstelling van de Haagse bevolking maakt dit verleden zichtbaar.

Het Haags Historisch Museum stond in 2023 stil bij dit verleden met de tentoonstelling Koloniaal Den Haag, een onvoltooid verleden. Van woensdag 14 t/m woensdag 29 augustus tot 16:00 uur zijn enkele verhalen uit deze tentoonstelling te bekijken in het Atrium Den Haag.

Dates and Times

14 August 29 August
Monday
07:00 – 19:00
Tuesday
07:00 – 19:00
Wednesday
07:00 – 19:00
Thursday
07:00 – 21:30
Friday
07:00 – 19:00
Saturday
09:30 – 17:00
Opening Hours to view the exhibitions.
Free
Go to top